BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR ELS LLOCS DE TREBALL DEL PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL 2019-2020.

Divendres, 21 de desembre de 2018 a les 00:00

Es objecte d’aquestes bases regular el procés selectiu de la convocatòria del concurs de mèrits del Pla d’Ocupació Municipal 2019-2020, promogut per la Diputació de Barcelona per a la provisió de 2 places de peó de la brigada i 1 Auxiliar administratiu subjecte al règim laboral o interí.  

Els contractes es formalitzaran a l’empara del desenvolupament del Pla d’Ocupació Municipal 2019-2020. Els presents contractes estaran finançats amb càrrec a l’ajut atorgat en el marc del “Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”, aprovat a l’empara del Pla “Xarxa de Governs Locals 2019-2020” de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el corresponent règim de concertació i de la normativa general aplicable.

1. Peó brigada:

Condicions laborals:

  • 2 peons per a la brigada
  • La durada del contracte serà de 4 mesos consecutius.
  • Jornada laboral: 37,5 hores setmanals
  • Retribució de 1.000€ bruts mes pagues extres.

2. Auxiliar Administratiu:

Condicions laborals:

  • 1 Auxiliar Administratiu.
  • La durada del contracte serà de 4 mesos consecutius.
  • Jornada laboral: 37,5 hores setmanals.
  • Retribució de 1.000€ bruts mes pagues extres.

 

Darrera actualització: 21.12.2018 | 10:42