CONCURS OPOSICIÓ PER LA SELECCIÓ DE QUATRE PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL.

Dimarts, 30 de maig de 2017 a les 10:00

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER PROVEIR QUATRE PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL MITJANÇANT PROCEDIMENT CONCURS OPOSICIÓ. PROVA CULTURAL I DE CONEIXEMENTS

Identificació de la sessió 

 

Data: 05 de maig de 2017

Hora: 9:00 del matí

Lloc: Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

 

Hi assisteixen:

 

President: Sr. Joan Carles Escobar Pérez, Intendent Mossos d’Esquadra.

 

Vocal I: Sra. Meritxell Carrasco Garcia secretaria de la corporació.

 

Vocal II:  Alba Oms Bosch, tècnica de grau mig funcionària de carrera de la corporació

 

Vocal III: Ernesto Baños Quinto, tècnic de l’Institut de la Seguretat Pública de Catalunya.

 

 

 

Darrera actualització: 30.05.2017 | 10:46