CONCURS D’OPOSICIÓ PER LA SELECCIÓ D’UN VIGILANT MUNICIPAL I UNA BORSA DE TREBALL.

Dimecres, 18 de juliol de 2018 a les 00:00

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR  PER PROVEIR UNA PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL MITJANÇANT PROCEDIMENT CONCURS OPOSICIÓ.

Identificació de la sessió 

Data: 17 de juliol de 2018

Hora: 9:00

Lloc: Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

Hi assisteixen:

President: Sra. Meritxell Carrasco Garcia secretaria de la corporació.

Vocal I: Sra. Vanesa Rodriguez Duarte Tècnica de recursos Humans i Serveis Econòmics.

Vocal II:  Carme Capsada Serra administrativa de Serveis Econòmics.

Vocal III: Cristina Quesada Parera tècnica de Secreteria.

Vocal IV: Sr. Joan Beltran Rivera vigilant Municipal.

 

 

Convocar el tribunal el dia 20 de Juliol a la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola per la realització de les entrevistes i validació de la documentació aportada als aspirants que no van aportar la documentació compulsada segons l’ordre establert:

 

CANDIDAT

HORA

XXX45549Y

09:00

XXX82608H

09:15

XXX85011H

09:30

XXX75907T

09:45

XXX61449H

10:00

XXX67418N

10:15

XXX44656Q

10:30

XXX53059E

10:45

 
Darrera actualització: 18.07.2018 | 14:42