BASES REGULADORES DEL CONCURS PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL TEMPORAL, DE PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL I D’UN AUXILIAR ADMINISTRATIU.

Divendres, 30 de novembre de 2018 a les 00:00

Identificació de la sessió 

 

Data: 3 de desembre de 2018.

Hora: 14:00 h

Lloc: Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

 

Hi assisteixen:

 

Presidenta: Meritxell Carrasco García, Secretària Interventora de la Corporació.

 

Vocals: Vanesa Rodríguez Duarte, tècnica de Recursos Humans i Serveis Econòmics.

 

Secretària: Mª Carme Capsada Serra, administrativa de serveis econòmics.

Annex 1: AUXILIAR ADMINISTRATIU

 

 

Puntuació entre 4 i 6 punts

 

 

 

N. Registre

Situació de Vulnerabilitat

Entrevista

TOTAL

2126

6

4

10

2147

6

3

9

2139

0

4

4

2145

 

NO PRESENTAT

 

 

 

Annex 2: PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL

 

 

 

Puntuació entre 4 i 6 punts

 

 

 

N. Registre

Situació de Vulnerabilitat

Entrevista

TOTAL

2146

6

4

10

2111

5

3,50

9,50

2141

5

3

8

2138

4

4

8

2129

4

3,5

7,5

2089

0

4

4

2125

0

4

4

2135

0

3,5

3,5

 

 

Darrera actualització: 05.12.2018 | 12:33