ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER PROVEIR QUATRE PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL MITJANÇANT PROCEDIMENT CONCURS OPOSICIÓ.

Dimarts, 14 de març de 2017 a les 12:40

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR  PER PROVEIR QUATRE PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL MITJANÇANT PROCEDIMENT CONCURS OPOSICIÓ.

Identificació de la sessió 

 

Data: 4 de novembre de 2016

Hora: 10:30 del matí

Lloc: Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

 

Hi assisteixen:

 

President: Sr. Joan Carles Escobar Pérez, Intendent Mossos d’Esquadra.

Suplent president: Enric Jerónimo de la Asunción, inspector Mossos d’Esquadra

 

Vocal I: Sra. Meritxell Carrasco Garcia secretaria de la corporació.

 

Vocal II:  Celia Garcia Requena, tècnica de grau mig funcionària de carrera de la corporació

 

Vocal III: Ernesto Baños Quinto, tècnic de l’Institut de la Seguretat Pública de Catalunya.

 

Absències:

 

Vocal IV: Sr. Jesús Calvo Barea

Suplent Vocal IV: Jordi Mora Soria i com a suplent Gregori Carrillo Prada.

Darrera actualització: 14.03.2017 | 12:43