Avisos

 • PLAÇA D’AJUDANT DE CAMBRER/RA 1 de juny de 2017 CONCURS URGENT DE MÈRITS PER PROVEIR, AMB CARÀCTER LABORAL INTERÍ, UNA PLAÇA D’AJUDANT DE CAMBRER/RA

  ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR  PER PROVEIR UNA PLAÇA D’AJUDANT DE CAMBRER/A I LA CORRESPONENT BORSA DE TREBALL.   

   

  Identificació de la sessió 

   

  Data: 28 d’Abril de 2017.

  Hora: 11:30 h

  Lloc: Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

   

  Hi assisteixen:

   

  Presidenta: Meritxell Carrasco Garcia

   

  Vocals:

   

  Sra. Vanesa Rodríguez tècnica de recursos Humans i Serveis Econòmics

  Sra. Cristina Quesada tècnica de Secretaria.

  Sra. Carme Capsada administrativa de Serveis Econòmics.

   

  Desenvolupament de la sessió

   

  La presidenta obre la sessió, el tribunal puntua els mèrits al·legats i justificats pels candidats i procedeix a qualificar d’acord amb les bases del concurs.

 • ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER PROVEIR QUATRE PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL MITJANÇANT PROCEDIMENT CONCURS OPOSICIÓ. 30 de maig de 2017 CONCURS OPOSICIÓ PER LA SELECCIÓ DE QUATRE PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL.

  ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER PROVEIR QUATRE PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL MITJANÇANT PROCEDIMENT CONCURS OPOSICIÓ. PROVA CULTURAL I DE CONEIXEMENTS

 • PLANS D'OCUPACIÓ 2017 19 de maig de 2017 PLANS D'OCUPACIÓ 2017

  El tribunal de selecció, mitjançant acta emesa el dia 16 de Maig de 2017, proposa a l’òrgan de contractació, a l’empara dels resultats obtinguts en el procés selectiu per la creació d’una borsa de treball per a cobrir llocs del pla d’ocupació municipal d’auxiliar administratiu i d’acord amb la puntuació que s’expressa a la mateixa acta:

Darrera actualització: 15.06.2016 | 12:29
Darrera actualització: 15.06.2016 | 12:29